தந்தையாகின்றார், நாமல் ராஜபக்ச

 


நடாளுமன்ற உறுப்பினரான, நாமல் ராஜபக்ச விரைவில் தந்தையாகவுள்ளார். அவரது மனைவி லிமினி ராஜபக்சவுக்கு விரைவில் குழந்தை பிறக்கவுள்ளது.