அக்கரைப்பற்று,புத்தக இல்லம்

 


அக்கரைப்பற்றில் உதயமாகிறது 

Pages புத்தக இல்லம்!


அக்கரைப்பற்று புத்தகக் கண்காட்சி 2020


ஒக்டோபர் 01வியாழன்-04 ஞாயிறு வரை.

வியாழன் (தொடக்க நாள்):

மாலை 4.30 - இரவு 10.00 மணி வரை.


வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு ஆகிய தினங்களில்:

காலை 9.00 - இரவு 10.00 மணி வரை.


இடம்:

Pages Book House,

117, Town Mosque Road,

Akkaraipattu-02


அக்கரைப்பற்று பிரதான வீதியிலுள்ள பட்டினப்பள்ளிக்கு அருகே.

பிரதான வீதியிலிருந்து 100 மீற்றர் தூரத்தில்.


மணிக்கூட்டு கோபுரத்திலிருந்து சுமார் 300 மீற்றர் தூரத்தில்.


அனைவரும் வருக!

ஆதரவு தருக!!


Info: Siraj MashoorAdvertisement