மாலைதீவு விரைந்தார்


இலங்கைக்கு விஜயம் மேற்கொண்ட அமெரிக்க ராஜாங்கச் செயலாளர் போம்பையா  இன்று மாலைதீவைச் சென்றடைந்தார்.