பலவந்த ஜனாஸா எரிப்புக்கு எதிராக

 


#கொவிட்19 பலவந்த ஜனாஸா எரிப்பை நிறுத்தக்கோரி, கொழும்பு, காலி முகத்திடலில் இடம்பெற்ற மாபெரும் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது