சவுதியில், வியாழக் கிழமை நோன்புப் பெருநாள்


 


பிறை தென்படாததால் #சவுதியில் வியாழனன்று நோன்புப் பெருநாள் என்பதாக அறிவிப்பு