சூறாவளிக்கான எதிர்வுகூறல்

 


இலங்கைக்கு அருகில் வங்காள விரிகுடாவில் நிலை கொண்டுள்ள யாஸ் சூறாவளி, மேலும் தீவிரமடைந்துள்ளது - வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் 
Advertisement