இலங்கையில் இதுவரை 1,527 கொவிட் மரணங்கள் பதிவு


 


நேற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்ட மேலும் 43 மரணங்களின் விபரம்...

- நேற்று ஒருவர்; மே 20 - மே 31 வரை 42 மரணங்கள்

- 31 ஆண்கள், 12 பெண்கள்

- வீட்டில் 7 பேர்

- வைத்தியசாலையில் 36 பேர்

இலங்கையில் இதுவரை 1,527 கொவிட் மரணங்கள் பதிவு