சிங்கங்களுக்கு #கொரோனா தமிழகத்தின் வண்டலூர் #உயிரியல் பூங்காவில் உள்ள 9 #சிங்கங்களுக்கு #கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யபட்டுள்ளது.#Lions