பிலிப்பைன்ஸ்,உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 50

 


பிலிப்பைன்ஸ் இராணுவ விமான விபத்தில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 50 ஆக உயர்வு


#Philippine #planecrash #PhilippinesPlaneCrash