இன்று வந்து சேர்ந்தன,சைனோபாம் தடுப்பூசிகள்நாட்டை வந்தடைந்த 10 இலட்சம் சைனோபாம் தடுப்பூசிகள் இலங்கையை இன்று வந்து சேர்ந்தனi.