அமெரிக்கப் படைகள் ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து வெளியேறினvia IFTTT