நிர்மாணப் பணிகள் நிறைவு


 


மத்திய அதிவேக நெடுஞ்சாலையின் மீரிகமாவிலிருந்து பொதுஹெர வரையான பகுதியில் நிர்மாணப் பணிகள் நிறைவடைந்து வருகிறது.