பரீட்சை முடிவுகள்

இந்து தர்மாசிரியர் பரீட்சை - 2016:2018 - பெறுபேறுகள் வெளியாகின.
வன அதிகாரிகள் பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்தல் - பெறுபேறுகள் வெளியாகின.இணையத்தில் பார்வையிட results.exams.gov.lk--- Advertisment ---