தரிசிப்பு

கொழும்பு கொள்ளுப்பிட்டிப பள்ளிவாயலை, 25 பௌத்த பாளி பீட மாணவர்கள் தரிசித்தனர்.சங்கைக்குரிய அமரசேன தேரோ இவ் விஜயத்திற்குத் தலைமை வகித்தார்.


Advertisement