சீன வைரஸ், சர்வதேச அவசரகால நிலைப் பிரகடனம்

#கொரோனோ வைரஸ் உலகைத் தாக்கும் என்ற அச்சத்தனால், உலக சுகாதார ஸ்தாபனம், இதில் இருந்து மக்களைக் காக்கவென அவசரகால நிலையைப் பிரகடனம் செய்துள்ளது.


Advertisement