" கலை கலாச்சரபோட்டி-2019 "

தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழக ( SEUSL) பீடங்களுக்கிடையிலான" கலை கலாச்சரபோட்டி-2019 " இன்று திங்கட்கிழமை (03-02-2020) புதிதாக திறந்து வைக்கப்பட்ட " Conference Hall" இல் இடம்பெற்றது


Advertisement