பதவி வெற்றிடங்கள்

#UNIVERSITY JOBS!

இலங்கை யாழ்ப்பான பல்கலைக்கழகத்தில் செயற்படுத்தப்படும் Project ஒன்றில் வெற்றிடமாகவுள்ள பின்வரும் பதவிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

01. RESEARCH ASSISTANT

02. RESEARCH ASSISTANT CUM PROJECT ASSISTANT

03. PROJECT ASSISTANT

❇ விபரமாக - jfn.ac.lk
✳ நடப்பு-நேர்முகப்பரீட்சை - 07.02.2020


Advertisement