தடை, படைத் தளபதிக்கு

யுத்தம், மனித உரிமை மீறல் குற்றச்சாட்டு தொடர்கள் இராணுவத்
டினன் ஜெனரல் சவேந்திர சில்வாவுக்கு அமெரிக்காவுக்குள் நுழையத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது..


Advertisement