தடையை எதிர்த்தது, படை

சரியான ஆதாரங்கள் இன்றி இராணுவ தளபதி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு விடுக்கப்பட்ட தடைக்கு இலங்கை அரசாங்கம் கடும் ஆட்சேபனை - தெரிவித்துள்ளதாக வெளியுறவு அமைச்சகம் தகவல் வெளியிட்டள்ளது.
@MFA_SriLanka
Advertisement