பிணத்திலும் அரசியல் பிழைப்பு ?

தந்தையின் மரணப் பேழைக்குள் தனயனின் தேர்தல் பிரசாரம்.இப்படி ஒரு கேவலமான 
அரசியல் பிழைப்பு தேவையா? என்ன இது?:


Advertisement