அஞ்சலி

அண்மையில் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட முச்சக்கர வண்டி அமைப்பின் தலைவருக்கு, வட புல முச்சக்கர வண்டி அமைப்புக்கள் இரண்டு நிமிட அஞ்சலி செலுத்தியுள்ளன.


Advertisement