உறுதியேற்பு

 போரால் அழிந்த எமது தேசத்தை கட்டி எழுப்ப அர்ப்பணிப்புடனும் நேர்மையுடனும் உழைப்போம் எனவும் உறுதி கூறுகிறோம்” என முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு திடலில் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்றம் செல்ல முன்னர் உறுதியேற்புAdvertisement