ஒரே நாள், உனை நான் நிலாவில் பார்க்கிறேன்

 


விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ச இன்று திருமண வருட நினைவுகளை இப்படி லிமினியுடன் இவ்வாறு இரை மீட்கின்றார்.Advertisement