நாட்டில் மேலும் 201 பேருக்கு கொரோனா தொற்று.


இவர்களில் பேலியகொடை மொத்த விற்பனை மீன் சந்தையை சேர்நத 140 பேருர், 24 பேர் அவர்களுடன் தொடர்பை பேணிய வேறு துறைமுகங்களை சேர்ந்தவர்கள். 37 பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள்