மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை


 இரத்தினபுரி மற்றும் கேகாலை ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

**-இரத்தினபுரி-**
Pushpin
.குருவிட்ட
Pushpin
.எலபாத்த
Pushpin
.இரத்தினபுரி
Pushpin
.எஹெலியகொட **-கேகாலை-**
Pushpin
.ருவன்வெல்ல #Landsilde #weather #SriLanka #lk #rain


Advertisement