கிளிநொச்சியில் பாதிப்பு

 


சீரற்ற காலநிலை காரணமாக கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் 407 குடும்பங்களை சேர்ந்த 1,278 பேர் பாதிப்பு, 9 வீடுகள் பகுதியளவில் சேதம்Advertisement