#இஸ்ரேல் #அல் #ஜசீரா மற்றும் காசா நகரில் உள்ள #அசோசியேட்டட் #பிரஸ் அலுவலகங்களில் குண்டு வீசியதுvia IFTTT