3 வது டோஸ் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்படின் முன்பதிவு செய்க!


 


உலகளாவிய கொவிட் நிலைமையை கருத்தில் கொண்டு, சுகாதார பரிந்துரைகளுக்கமைய கொவிட் தடுப்பூசியின் 3வது டோஸ் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்படின் அதற்கான தடுப்பூசிகளை உடனடியாக முன்பதிவு செய்யுமாறு உரிய அதிகாரிகளுக்கு ஜனாதிபதி ஆலோசனை : ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவு