பாகிஸ்தானில் பயணிகள் ரயில் விபத்து


 பாகிஸ்தானில் பயணிகள் ரயில்கள் நேருக்க நேர் மோதிய விபத்தில் சுமார் 30 பேர் வரை உயிரிழந்துள்ளளார்கள்.Advertisement