#பிரான்ஸ் அதிபர் #இம்மானுவேல் #மக்ரோங் கன்னத்தில் அறைந்தவர் #கைது.via IFTTT