#லட்சத்தீவு மக்களின் #வாழ்வியல் #வரலாறு #ஒரு கடல் துயரம்.History of #lakshadweep #Island #Indiavia IFTTT