#கரிபியன் #நாடான #ஹைட்டியில் #நிலநடுக்கம் #சுனாமி எச்சரிக்கை. 300 பேர் பலி #IsmailUvaizurRahman #WNvia IFTTT