#சட்டம் #GK #பொதுஅறிவு #இலங்கையின் #நீதவான் #நீதிமன்றங்கள் #அதிகாரங்கள்via IFTTT