"தமிழர்கள் தெளிவாக இருக்கிறார்கள்"

"தமிழர்கள் தெளிவாக இருக்கிறார்கள். 36 ஆயுத குழுக்கள் இருந்தபோது இருந்த ஒற்றுமையை விட கூடுதலாக இருக்கிறது. புலிககளுக்கு போராட தடை விதித்த 30 நாடுகள் தான் எமக்கு ஆதரவுபோல் நடிக்கிறார்கள்.எமது போராட்டத்தின் தன்மையை சிங்களவர்களுக்கு தெளிவுபடுத்த தவறியுள்ளோம்”


Advertisement