மின் துண்டிப்பு, இடம் பெறாது

மின்சார பட்டியல் கட்டணத்தை செலுத்த மார்ச் 31 திகதி வரை சலுகை; எவ்வித மின் துண்டிப்பும் இடம்பெறாது - மின்சக்தி அமைச்சர்.Advertisement