நகர்ப்புற மக்களின் நிலை இது

ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்ட நிலையில் நகர்புற மக்கள் தமது பொருட்களைக் கொள்வனவு செய்வதற்கு செல்லும் விதம் இது.
Advertisement