மேலும் 6 பேர் COVID19 தொற்றாளராக இனம்காணப்பட்டுள்ளார் . இலங்கையில் COVID19 தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை 869 ஆக உயர்வு

மேலும் 6 பேர்  COVID19 தொற்றாளராக இனம்காணப்பட்டுள்ளார் . இலங்கையில் COVID19 தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை 869 ஆக உயர்வு

#COVID19LK #COVID19SL #curfew


Advertisement