வணிகக் கற்கைகள் பீடத்தில் வெற்றிடங்கள்

#வவுனியா வளாக வணிகக் கற்கைகள் பீடத்தில்  வெற்றிடமாகவுள்ள பின்வரும்

1. SENIOR LECTURER GR. I
2. SENIOR LECTURER GR. II
3. LECTURER (UNCONFIRMED)
4. LECTURER (PROBATIONARY)

போன்ற பதவிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

📌 முழுமையான விபரங்களுக்கு - http://vau.jfn.ac.lk
📌 விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி - 30.06.2020Advertisement