செல்லுபடியாகின்றது

 


காலாவதியாகவுள்ள அனைத்து சாரதி அனுமதிப் பத்திரங்களும் டிசம்பர் 31 வரை செல்லுபடியாகும் - போக்குவரத்து அமைச்சு


#lka #SriLanka #COVID19Advertisement