நீங்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்!

 


@AngajanR.

உள்நாட்டு உற்பத்திகளை விருத்தி செய்யும் நோக்கத்தின் கீழ் இளம் தொழில் முனைவோர்களிற்கு முதலீட்டு வாய்ப்புக்களை வழங்கும் திட்டம். தாங்கள் சுயமாக முன்னேறுவதற்கு விருப்பமும் உற்பத்தி முயற்சி தொடர்பாக ஆற்றல் இருப்பின் இம் மாதம் 15 முன் விண்ணபிக்கலாம்Advertisement