பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்


பாதுகாப்பின் நிமித்தம் திருகோணமலை மாவட்டத்தில் 75,000 பேரை 237 மத்திய நிலையங்களில் தங்க வைக்கும் பணிகள் ஆரம்பம்.


மாவட்ட செயலாளர்
Advertisement