#COVID19LKA உடல்களை இரணைதீவில் அடக்குவதற்கு எதிர்ப்பு


கிளிநொச்சி – இரணைதீவுக்கு செல்வதற்கு ஊடகவியலாளர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது - பிராந்திய செய்தியாளர் தெரிவிப்பு