அவுஸ்திரேலியாவில் பாரிய நிலநடுக்கம்


 


🇦🇺அவுஸ்திரேலியாவில் ரிச்டர் பாரிய அளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.