அஞ்சலின் குணதிலக்க காலமானார்

பிரபல பாடகி அஞ்சலின் குணதிலக்க காலமானதாக அவருடைய உறவினர்கள் அறிவித்துள்ளனர். உயிரிழக்கும் போது அவருக்கு வயது 79 ஆகும்.


--- Advertisment ---