ஜனாசா அறிவித்தல்!


முஹம்மதிஸ்மாயில் முஹாஜிர்.
அக்கரைப்பற்று #பெரியபள்ளியடியைச் சேர்ந்த #ஹாசீம் - (ஓய்வு பெற்ற அக்கரைப்பற்று பிரதேச சபை வருமான அத்தியட்சகர்) #கட்டாரில் காலமானார்
ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியை #வசீறாரீச்சரின் #கணவரான அன்னார்
#அர்சாத் (அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர், பிரதேச செயலகம், அக்கரைப்பற்று)
#அஜ்வத்#அஸ்பக் (Accountants) #அயாஷ் (ஹாபிழ்), #அஸ்மிகா ஆகியோரின் #தந்தையாரும் #சாஜித் (Ex. NWS&B , கட்டார்) அவர்களது #மாமனாரும்
A.G.அன்வர் சேர் அவர்களது #தாய்மாமாவும்
சகோதரர் #இர்பான் Irfan Mohideen அவர்களின் #இளையமாமனாரும் ஆவார்
ஜனாசா கட்டாரில் நல்லடக்கம் செய்யப்படும்


Advertisement