பாதிப்புற்றோரைப் பார்வையிடச் சென்ற வேளையில்

அண்மையில் கப்பலில் துஸ்பிரயோகத்திற்கு உட்பட்டோரை பார்வையிட அமைச்சர் காஞ்சானா வீரசேகர பார்வையிடச் சென்ற வேளையில் எடுக்கப்பட்ட படம் இது.Advertisement