திருமண நாளில், தந்தையானார்

 


திருமணம் முடித்து முதலாவது வருடத்தைக் கொண்டாடும் இன்றைய நாளில் அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ச ஆண் குழந்தையொன்றை ஈன்றெடுத்துள்ளார்.Advertisement