தற்காலிக நிறுத்தம்

 


தேசிய பாடசாலைகளில்  இடைநிலை வகுப்புகளுக்கான மாணவர்  அனுமதி மறு அறிவித்தல் வரை தற்காலிகமாக இடை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.Advertisement