#வந்து கொண்டிருக்கும் செய்தி,எரிவாயு குழாய் வெடிப்பு

 
கொட்டிகாவத்தை தகன சாலையில் எரிவாயு குழாய் வெடிப்பு: 7 பேர் காயப்பட்டுள்ளனர்.Advertisement