மஞ்சள் வெயிலில்,மஞ்சள் துாளின் விலை குறைகிறது

 


மஞ்சள் தூளின் உச்சபட்ச சில்லறை விலை ரூ. 750 தொடர்பில் தற்போதுள்ள வர்த்தமானி அறிவிப்பு, அதி விசேட வர்த்தமானி அறிவிப்பு மூலம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.Advertisement